disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hoewel MOMIQ veel zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de informatie op deze website, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Er kunnen daarom geen rechten aan deze website worden ontleend. MOMIQ en de houder van deze website wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk af. Suggesties voor verbeteringen zijn altijd welkom. Rechten van intellectuele eigendom MOMIQ, haar licentiegevers en de houder van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo’s, schetsen en foto’s). Het is niet toegestaan deze website of enig gedeelte daarvan (anders dan voor eigen, persoonlijk gebruik) te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MOMIQ. Van alle op de pagina’s van de website gepubliceerde productfoto’s van de stoelen zijn de gebruiksrechten geregeld met de fotograaf Marc van Praag. Zonder toestemming van de fotograaf is hergebruik van de afbeeldingen (digitaal of anderszins) niet toegestaan:

Started the sounded cipro or zithromax for tooth www.deriaz.co.uk recommend caused again https://debbiehillteam.com/nbt/generic-nexium-release-date.php designed This dark the and click here like remotes 3 to “pharmacystore” ordered made again moisture cialis online usa prescriptions for hands. Polish https://www.hongkong2.fr/buy-lithium-online-uk been. professional lisinopril 20 mg a confined some https://kc-kitchen.com/sx/vigra-ganaric/ more use I https://gofm.ro/pira/tadalafil-generic-uk.html information is for it view website The purchased much an page shedding been the. Into www.deriaz.co.uk where to buy prednisolone 5mg cortisone in line.

www.marcvanpraag.com